Robots in retail: Waar zit de toegevoegde waarde voor de winkelier?

DON 13:15 - 13:45

Lezingenzaal 4

Robots zijn een opkomende technologie waarvan wordt verwacht dat zij de komende jaren in de retail voor veranderingen gaan zorgen. Het Service Robotics Lab van de HvA wil retailers helpen bij het verschaffen van inzicht in de toegevoegde waarde van robots voor hun winkel. In de presentatie worden resultaten van de ShoppingTomorrow expertgroep Robots in Retail besproken, komen recente consumentenonderzoeken aan bod, en worden er ervaringen gedeeld met de inzet van robots in winkels. Tevens wordt de aanwezigen om hun mening gevraagd voor een aantal toekomstige projecten.

Heb jij deze presentatie gemist of wil je hem graag nogmaals bekijken? De video-opnames van de lezingen zijn te vinden opĀ ons YouTube kanaal.

Bekijk video